You are here

广东省阳江市江城区 Espace Liste (地区列表)

Adresse (地址) Adresse Pinyin (地址拼音) Code Postal (邮编)
江南新城富乐一街 Jiang Nan Xin Cheng Fu Le Yi Jie 529500
岗列街道办事处岗列村委会五家村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Wu Jia Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会寨仔村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Zhai Zi Cun 529566
岗列街道办事处金郊村委会黄梁村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Jin Jiao Cun Wei Hui Huang Liang Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会军塘下寨 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Jun Tang Xia Zhai 529566
岗列街道办事处岗列村委会山后村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Shan Hou Cun 529566
岗列街道办事处金郊村委会 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Jin Jiao Cun Wei Hui 529566
岗列街道办事处岗列村委会沙屋围 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Sha Wu Wei 529566
岗列街道办事处岗列村委会叠岗村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Die Gang Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui 529566
江南新城富乐一街 Jiang Nan Xin Cheng Fu Le Yi Jie 529500
岗列街道办事处岗列村委会五家村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Wu Jia Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会寨仔村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Zhai Zi Cun 529566
岗列街道办事处金郊村委会黄梁村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Jin Jiao Cun Wei Hui Huang Liang Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会军塘下寨 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Jun Tang Xia Zhai 529566
岗列街道办事处岗列村委会山后村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Shan Hou Cun 529566
岗列街道办事处金郊村委会 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Jin Jiao Cun Wei Hui 529566
岗列街道办事处岗列村委会沙屋围 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Sha Wu Wei 529566
岗列街道办事处岗列村委会叠岗村 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui Die Gang Cun 529566
岗列街道办事处岗列村委会 Gang Lie Jie Dao Ban Shi Chu Gang Lie Cun Wei Hui 529566
三江村委会大寨村 San Jiang Cun Wei Hui Da Zhai Cun 529565
阮西村委会大寨村 Ruan Xi Cun Wei Hui Da Zhai Cun 529565
三江村委会始安村 San Jiang Cun Wei Hui Shi An Cun 529565
三江村委会新屋北 San Jiang Cun Wei Hui Xin Wu Bei 529565
华濠一社二巷 Hua Hao Yi She Er Xiang 529500
华濠一社三巷 Hua Hao Yi She San Xiang 529500
华濠三社五巷 Hua Hao San She Wu Xiang 529500
华濠三社四巷 Hua Hao San She Si Xiang 529500
华濠三社六巷 Hua Hao San She Liu Xiang 529500
华濠三社三巷 Hua Hao San She San Xiang 529500
华濠二社六巷 Hua Hao Er She Liu Xiang 529500
马曹管理区山尾一村八巷 Ma Cao Guan Li Qu Shan Wei Yi Cun Ba Xiang 529500
马曹管理区山尾一村六巷 Ma Cao Guan Li Qu Shan Wei Yi Cun Liu Xiang 529500
马曹管理区山尾一村七巷 Ma Cao Guan Li Qu Shan Wei Yi Cun Qi Xiang 529500
岗背路三街九巷 Gang Bei Lu San Jie Jiu Xiang 529500
赤岗二街八巷 Chi Gang Er Jie Ba Xiang 529500
赤岗二街七巷 Chi Gang Er Jie Qi Xiang 529500
赤岗二街六巷 Chi Gang Er Jie Liu Xiang 529500
东门垌石英街三巷 Dong Men Dong Shi Ying Jie San Xiang 529500
东门垌石英街四巷 Dong Men Dong Shi Ying Jie Si Xiang 529500
麻演管理区塘北村 Ma Yan Guan Li Qu Tang Bei Cun 529500
海陵镇麻礼村委会麻礼西村 Hai Ling Zhen Ma Li Cun Wei Hui Ma Li Xi Cun 529535
赤岗西路二街 Chi Gang Xi Lu Er Jie 529500
海陵镇山白村委会 Hai Ling Zhen Shan Bai Cun Wei Hui 529535
岗背东路竹园 Gang Bei Dong Lu Zhu Yuan 529500
埠场镇那幢村委会中间村 Bu Chang Zhen Na Chuang Cun Wei Hui Zhong Jian Cun 529532
麻演工业区和平工业区 Ma Yan Gong Ye Qu He Ping Gong Ye Qu 529500
过路围路 Guo Lu Wei Lu 529500
平冈镇廉村村委会台柳村 Ping Gang Zhen Lian Cun Cun Wei Hui Tai Liu Cun 529533
海陵镇石塘村委会塘选新村塘兴路南 Hai Ling Zhen Shi Tang Cun Wei Hui Tang Xuan Xin Cun Tang Xing Lu Nan 529535